ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ชมวิดีโอย้อนหลัง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

18 - 21 ตุลาคม 2559

20 ตุลาคม 2559

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
โดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
การบริหารกองทุน+แนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560
โดย กลุ่มงานบริหารกองทุน สปสช.กทม.
การบริหารจัดการกองทุนไต เอดส์ TB โรคเฉพาะ
โดย คุณบุญสิงห์ มีมะโน
การตรวจสอบชดเชยและคุณภาพบริการ (Audit)
โดย คุณจารุวรรณ สวาสดิ์กลิ่น
การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลสาธารณสุขสิทธิ์อื่น (National Clearing House: NCH)
โดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
ระบบ e-Claim ปีงบประมาณ 2560
โดย คุณเดือนเพ็ญ คำมา

ชมถ่ายทอดสดการประชุม

เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยบริการ ที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมประชุม ได้ติดตามเนื้อหาการประชุมอย่างใกล้ชิด ทางสำนักงานฯ จึงได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook

ท่านสามารถรับชมการบรรยากาศสดๆในงาน ผ่านทาง Facebook Live ของเพจ สปสช.กทม.
http://www.facebook.com/BKKNHSO


ชมวิดีโอย้อนหลัง

  วันที่ 18 ตุลาคม 2559  | ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย |
  วันที่ 19 ตุลาคม 2559  | ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย |
  วันที่ 20 ตุลาคม 2559  | ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย |
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559  | ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย |

กลุ่ม Facebook เฉพาะกิจ

ทางสำนักงานฯ ได้จัดทำกลุ่มเฟสบุคเฉพาะกิจ สำหรับรวบรวมเนื้อหาต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางให้ท่านได้ชมสไลด์บนอุปกรณ์ส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะ สอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบรรยายได้ โดยการ comment ใต้ภาพสไลด์นั้นๆ

กลุ่มเฟสบุ๊ค "ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน UCBKK ปีงบประมาณ 2560" เป็นกลุ่มปิด (Close Group) ท่านสามารถขอเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวได้ คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มเฉพาะกิจสำหรับการประชุมครั้งนี้เท่านั้น เมื่อผ่านพ้นการประชุมไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน กลุ่มจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่ม facebook งานประชุมได้ โดยการกดปุ่มด้านล่างนี้

เข้าร่วมกลุ่ม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านสามารถตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการให้บริการและการบริหารกองทุนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง Online Survey ได้ ทางเรายินดีรับข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจ