ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ
กรณีคลินิกชุมชนอบอุ่น+รพ.เอกชนบางแห่ง พ้นสภาพจากการเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบุข้อมูล

| รายชื่อหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญา |
| # รายชื่อหน่วยบริการที่สามารถไปใช้บริการได้ |
** แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนที่หน่วยบริการประจำถูกยกเลิกสัญญา **สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
02-142-1000    BKKNHSO   @ucbkk

**ช่องทางพิเศษ** Line @ucbkk ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม