Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล (OP/PP Individual)ผ่านโปรแกรม OSS
สำหรับโรงพยาบาล  กำหนดการส่งข้อมูลดังนี้แจ้งกำหนดการบันทึกข้อมูล การบริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ผ่านโปรแกรม OSS
- ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2550 – ธันวาคม 2550 ส่งข้อมูลภายใน 31 พฤษภาคม 2551
- ข้อมูลเดือน มกราคม 2551 – มิถุนายน 2551 ส่งข้อมูลภายใน 31 กรกฎาคม 2551
- ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2551 ให้ส่งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2551
- ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2551 ให้ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2551
- ข้อมูลเดือน กันยายน 2551 ให้ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551
- ข้อมูลที่ส่งไม่ทันตามที่กำหนด จ่ายเงินตาม Global Budget ที่เหลือ


ข้อมูลไตรมาสแรกให้ทำการอุทธรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551


- ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง เวอร์ชั่น 1096


- ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและใช้งาน


- ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อมูล 12/18 แฟ้ม (datadict)


- ข้อมูล Lookup Table 12/18 แฟ้ม 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.