Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพในช่องปากหญิงตั้งครรภ์กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2551 - 2552  
เนี้อหาข่าว 
  
 โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพในช่องปากหญิงตั้งครรภ์กรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2551 - 2552

1.โครงการ 
2.แนวทางการเข้าร่วมโครงการ 
3.Flow การให้บริการ
4.แบบส่งต่อและส่งกลับ 
5.รายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมเป็นหน่วยรับส่งต่อด้านทันตกรรม
6.วิธีการขอรหัสการเข้าใช้งานโปรแกรม 
7.แผนที่คลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ   
1.  เด็นทัลแคร์คลินิกทันตกรรม   

2.  ศูนย์ทันตกรรม 4/1

3.  เจริญทันตคลินิก

4.  คลินิกสมชายทันตแพทย์

5.  สุรชัยทันตคลินิก

6.  คลินิกฟันสะอาด

7.  คลินิกทันตแพทย์อังกูร

8.  คลินิกบางบอนทันตกรรม

9.  สุขุมทันตคลินิก

10.  คลินิกเกียรตินิยมทันตแพทย์

11.  นวมินทร์ทันตแพทย์

12.  คลินิกทันตแพทย์ประเทือง

13.  คลินิกทันตแพทย์บุญชู

14.  คลินิกเซ็นทรัลทันตแพทย์

15.  คลินิกทันตกรรมณัตดา

16.  ทันตเอกคลินิก

17.  คลินิกทันตกรรมเซ็นต์หลุยส์

18.  คลินิกทันตกรรมสุขภาพฟัน

19.  คลินิกทันตแพทย์อุเทน

20.  คลินิกบ้านฟันฟ้า

21.  คลินิกสิริลักษณ์ทันตกรรม

22.  คลินิกเรารักฟันทันตกรรม

23.  คลินิกทันตแพทย์สุธาสินี

24.  คลินิกทันต บ้าน ฟอ ฟัน

25.  เหรียญทองทันตแพทย์คลินิก

26.  คลินิกทันตแพทย์

27.  เกษมทันตแพทยคลินิกทันตแพทย์

28.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

29.  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.