Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สปสช.กทม. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และได้จัดส่งไปให้คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งทางไปรษณีย์  
เนี้อหาข่าว 
  
สปสช.กทม. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์   และได้จัดส่งไปให้คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งทางไปรษณีย์ ดังนี้

 

1.      แผ่นพับ 

2.      โปสเตอร์

3.      ป้ายไวนิล

4.      กล่องเสนอแนะความคิดเห็น พร้อมแบบฟอร์มเสนอแนะความคิดเห็น

 

หากคลินิกฯแห่งใด ยังไม่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว   ขอความกรุณาแจ้งกลับมาที่

คุณอุษณา รัตนาภรณ์พิศิษฐ์    

สำนักสาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) 

โทรศัพท์ 0-2831-4000 ต่อ 7714   โทรสาร 0-2831- 4158

โทรศัพท์มือถือ 089-9696-495            
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.