Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ให้หน่วยบริการทุกแห่งแจ้งสปสช.หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับอนุญาตตามส.พ.๗ ,เปลี่ยนแปลงกรรมการผจก. ,เปลี่ยนบัญชีธนาคาร  
เนี้อหาข่าว 
  

ให้หน่วยบริการทุกแห่งแจ้งสปสช.หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับอนุญาตตามส.พ.๗ ,เปลี่ยนแปลงกรรมการผจก. ,เปลี่ยนบัญชีธนาคาร


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.