Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งให้คลินิกใหม่ 15 แห่งนำเครื่องมาติดตั้งโปรแกรม Hospital OS (Server)  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งให้คลินิกใหม่ 15 แห่งนำเครื่องมาติดตั้งโปรแกรม Hospital OS  (Server)
•อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเท่านั้น ครบชุด( เครื่อง+หน้าจอ+เมาส์+คีบอร์ด)  จะต้องไม่มีข้อมูล เนื่องจะต้องลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
•1  เครื่อง/คลินิก
•ให้เขียนชื่อหน่วยบริการที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชิ้นเพื่อป้องกันการสับสน
•ลงโปรแกรมอาจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน จำเป็นต้องให้เครื่องไว้ที่ สปสช.กทม  (เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้มารับเครื่องคืน    ประมาณวันจันทร์)ส่งเครื่องได้ที่คุณสาโรจน์  สามสี


การเตรียมระบบสารสนเทศของหน่วยบริการเข้าใหม่
ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.