Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งให้หน่วยบริการทำการบันทึกรายงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านโปรแกรม BPPDS เดิม  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งให้หน่วยบริการทำการบันทึกรายงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านโปรแกรม BPPDS เดิม
จนกว่าจะมีการประชุมชี้แจงเปลี่ยนแปลง


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.