Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการส่งข้อมูล OP/PP Individual ปีงบประมาณ 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการส่งข้อมูล OP/PP Individual ปีงบประมาณ 2552
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร)
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่งข้อมูล (เจ้าหน้าที่ IT ) OP/PP Individual จำนวน 2 ท่าน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการส่งข้อมูล OP/PP Individual ปีงบประมาณ 2552
แบ่งออกเป็น 3 รุ่นดังนี้-โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง  วันที่ 28 ตุลาคม 2551  เวลา 08.30-12.00น.
-โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง  วันที่ 28 ตุลาคม 2551  เวลา 13.00-16.30น.
-คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง  วันที่ 29 ตุลาคม 2551  เวลา 08.30-12.00น.ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารจัสมินอินเตอร์เนั่นแนล  ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
และกรุณาส่งแบบตอบรับการประชุมไปภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2551


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.