Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (eclaim)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (eclaim)


รุ่นที่1 โรงพยาบาลทุกแห่ง ,กรมแพทย์ทหารเรือ  (3-4 พฤศจิกายน 2551)


รุ่นที่ 2 ศบส.68แห่ง,สถานีกาชาดที่2,ศูนย์กาญจนาพิเศษ,ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า  (5 พฤศจิกายน 2551)


รุ่นที่ 3 คลินิกทุกแห่ง (6 พฤศจิกายน 2551)รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.