Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญคลินิกชุมชนอบอุ่นขึ้นทะเบียนใหม่ปีงบประมาณ 2552 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล Hospital OS รุ่น 1 ปี 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hospital OS  จำนวน 2 ท่าน


เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hospital OS   ปีงบประมาณ 2552  


วันที่  17 – 21 พฤศจิกายน 2551  เวลา  8.30 – 16.30 น.   ณ  ศูนย์การเรียนรู้ TL Center  ชั้น 3 


อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล  ถนน แจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี  


และกรุณาส่งแบบตอบรับการประชุมไปภายใน วันที่    14  พฤศจิกายน  2551   ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


รายชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่นดังรายชื่อต่อไปนี้


เพชรคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์  สาขาแยกศรีนุช
พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม
เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม
เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปฐมวิกรณ์
คลินิกเวชกรรมซอยนวลจันทร์
พระราม 3 คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมประชาสงเคราะห์ 38
อินทัชเมดิแคร์ สาขาดินแดง
คลินิกเวชกรรมถนนนวมินทร์
ศิริพัฒน์คลินิกเวชกรรม สาขาบางชัน
พระยาสุเรนทร์เวชกรรมคลินิก
อิสรภาพคลินิกเวชกรรม
สหคลินิกเกษมราษฎร์  สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
พิบูลวัฒนาคลินิกเวชกรรม
จันทรเกษมคลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร์ สาขา จันทรเกษม
คลินิกสุพจน์เวชกรรม
มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขา จอมทอง
คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู 1
นวมินทร์ 9 คลินิกเวชกรรม
สหคลินิกเกษมราษฎร์ สาขาหมู่บ้านนักกีฬา
คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์
สถานพยาบาลนันอา
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน
จรัญ 44 คลินิกเวชกรรม


ติดต่อประสานงาน
1.คุณนัฐกีรตา  ดวงเลขา โทร. 02-8314000 ต่อ 3073
2.คุณกฤษณ์  สมานัตต์ โทร. 02-8314000 ต่อ 3074
ส่งทางโทรสาร   02-831-4158
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.