Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการอัปเดทโปรแกรม HospitalOS สำหรับคลีนิกชุมชนอบอุ่น ด่วน!  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน คลีนิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง


เนื่องด้วยโปรแกรมทาง HospitalOS ได้ทำการปรับข้อมูล  ดังนั้นทางคลินิก
ต้องทำการอัปเดทข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบางส่วน ดังต่อไปนี้


  1. ให้คลีนิกทำการดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล เพื่อทำการบันทึกข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติม
หลังจากทำการ update patch ใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน


 2. ให้ทำการแก้ไขรหัสยาในระบบจากเดิม 5 หลัก ให้เป็น 24 หลัก โดยการนำเลขทะเบียนยา หรือเลข (Regist No.)
ซึ่งจะถูกพิมพ์ไว้ที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์ยา แต่ละชนิดไปกรอกลงในโปรแกรมแทนรหัสยาเดิม โดยสามารถทำตามขั้นตอน
ตามคู่มือที่แนบมา โดยให้ทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนทำการส่งข้อมูล ย้อนหลังในเดือน มกราคม พศ. 2552 นี้


3. เนื่องจากเมื่อขึ้น ปี/พศ. ใหม่โปรแกรมไม่สามรถที่จะเปลี่ยน ปี/พศ. ในระบบได้เอง ทาง User จำเป็นที่จะต้องทำการ
เปลี่ยน ปี/พศ. ให้เป็นปัจจุบัน โดยการเข้าไปกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่หน้า Admin โดยสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนตาม
ไฟล์ที่แนบมา 
***ให้ทำการ กดปุ่ม ResetYear หลังจากวันสิ้นปี ( 31 ธันวาคม ) หรือก่อนการใช้งานโปรแกรม หลังจากวันสิ้นปี


ดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.