Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) เปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศ


ขณะนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) 


ได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็น  


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เขต 13  กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอุษณา  รัตนาภรณ์พิศิษฐ์ 
02-831-4000 #  7714


  


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.