Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญคลินิกชุมชนอบอุ่นขึ้นทะเบียนใหม่ปีงบประมาณ 2552 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล Hospital OS รุ่น 2 ปี 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hospital OS  จำนวน 2 ท่าน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hospital OS   ปีงบประมาณ 2552  
วันที่  26 - 30   เวลา  8.30 – 16.30 น.   ณ  ห้องประชุม 7  ชั้น 19 
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล  ถนน แจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี  
และกรุณาส่งแบบตอบรับการประชุมไปภายใน วันที่    20 มกราคม 2552   ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


รายชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่นดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นวมินทร์คลินิกเวชกรรมสาขาคันนายาว
2. นาหลวงคลินิกเวชกรรม
3. คลินิกเวชกรรมอยู่สุข
4. คลินิกเวชกรรมหัวเฉียว ปิ่นเกล้า
5. คลินิกเวชกรรมหัวเฉียว ดุสิต
6. คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร์สาขาบางด้วน
7. คลินิกเวชกรรมเกษมราษฎร์ หนองค้างพลู
8. นวมินทร์คลินิกเวชกรรมสาขาสะพานสูง
9. คลินิกเวชกรรมรดาวุฒิ  สาขาบางแวก
10. การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.