Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารการประชุมสัมนาเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมฯ วันที่ 26 ม.ค.52  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารการประชุมสัมนาเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการดำเนินเป็นโครงการเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2552 ในวันจันทร์ 26 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น อ.จัสมินฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.