Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สมุดบันทึกประชาชน ผลการตรวจสุขภาพประจำปี (แบบใหม่ ง่ายกว่าแบบเดิม)  
เนี้อหาข่าว 
  ได้ปรับสมุดบันทึกฯ ให้สะดวกต่อการเข้าเล่ม และเพิ่มเนื้อหาเป็นความรู้สำหรับประชาชน
เล็กน้อย และปรับแก้ค่าปกติของ BMI นอกนั้นเหมือนเดิม
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.