Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ปรับปรุงเวอร์ชั่นของโปรแกรม HospitalOS, Report Center และโปรแกรม OSS  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน คลินิกชุมชุนอบอุ่น


 เนื่องจากมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นของโปรแกรม HospitalOS,  Report Center และโปรแกรม OSS
แล้วพบปัญหาการใช้งาน จึงทำการแก้ไข และแจ้งให้คลินิกทำการ ดาวน์โหลด Patch เวอร์ชั่นแก้ไขได้แล้วตาม Link ด้านล่าง
http://61.19.253.15/prog/NHSO/nhso_hosv38_081208_130109h.zip ( โปรแกรม Hospitalos )
http://61.19.253.15/prog/NHSO/nhso_rp_report8_230109_130109e.zip  ( โปรแกรม Report Center )
http://61.19.253.15/prog/NHSO/oss_v11_for_nhsoclinic.zip  ( โปรแกรม OSS )


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม HospitalOS
1. ทำการคลาย zip ไฟล์ โดยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์เลือก Extract Here
2. โปรแกรมถามหารหัสผ่าน ให้ใส่  "xxxxxx" (สอบถามรหัสได้จาก ทีม Support หรือตรวจสอบจาก E-mail)
3. ให้ทำการ Copy folder hprinting ที่อยู่ใน C:\Program files\HospitalOS\Hos3.7\ เก็บไว้ก่อน
4. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง
5. นำโฟลเดอร์ hprinting ที่ทำการ Copy ไว้ ไปวางทับที่ C:\Program files\HospitalOS\Hos3.7\


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม HospitalOS Report
1. ทำการคลาย zip ไฟล์ โดยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์เลือก Extract Here
2. โปรแกรมถามหารหัสผ่าน ให้ใส่  "xxxxxx" (สอบถามรหัสได้จาก ทีม Support หรือตรวจสอบจาก E-mail)
3. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง


ขั้นตอนการติดตั้้งโปรแกรม OSS
1. เปิดไดร์ C:\
2. ทำการลบโฟลเดอร์  OSS เดิมทิ้ง
3. ทำการคลาย zip ไฟล์ โดยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์เลือก Extract Here
4. โปรแกรมถามหารหัสผ่าน ให้ใส่  "xxxxxx" (สอบถามรหัสได้จาก ทีม Support หรือตรวจสอบจาก E-mail)
5. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อย
1.  ให้ทำการ ทดลองส่งข้อมูล (Test Upload) โดยส่งข้อมูลเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2551
2.  เมื่อ Upload ข้อมูลเรียบร้อย ให้ทำการ zip โฟลเดอร์ OSS และ Repor1.7 แล้วส่งผ่านโปรแกรม FileZilla
     หรือ E-mail มาที่
clinicsupport1@hotmail.com หรือ clinicsupport2@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อควรระวัง
***ก่อนการทำการอัพเดทเวอร์ชั่นโปรแกรม ให้ทำการปิดโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งโปรแกรม HospitalOS
ทุกเครื่องที่ใช้งานก่อนการอัพเดทเสียก่อน


หากสงสัย หรือไม่แน่ใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการติดตั้งได้ที่
0-2831-4070
0-2831-4071
0-2831-4150
08-7112-0222 ( นอกเวลาราชการ ) เท่านั้น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.