Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการตรวจสอบรายงานทางการเงิน (statement) ของหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการสามารถตรวจสอบรายงานการจ่ายเงิน (statement) ของเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2551


ได้ ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป


และขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 11-25 มีนาคม 2552


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.