Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียน (clinical audit) ปี 2552 คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง (คลินิกเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียน (clinical audit) ปี 2552 คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง (คลินิกเอกชน)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.