Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โปรแกรม DMprim_52 สำหรับบันทึกข้อมูลเบาหวาน (Clinical audit สำหรับคลินิก)  
เนี้อหาข่าว 
  

โปรแกรม DMprim_52


แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลเบาหวาน (Clinical audit สำหรับคลินิก)ของหน่วยบริการ 2552


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 


ผู้ประสานงาน


นางสาวทัดดาว หนูน้ำ


เบอร์โทร 02-962-2345 ต่อ711


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.