Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) สำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) สำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่น


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.