Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหน่วยบริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน ส่งพยาบาลวิชาชีพหรือผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าร่วมประชุมวิชาการและชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินปีงบประมาณ 2552 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.