Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โปรแกรม SSSRL  
เนี้อหาข่าว 
  เนื่องด้วยมีการแก้ไข เครื่อง Server ทำให้ไม่สามารถใช้งาน ส่งข้อมูล ได้ ขณะนี้ ได้แก้ไขเสร็จสิ้น แล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.