Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร 


มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายใน จากเดิมเป็นเลข 3 หลัก เปลี่ยนเป็นหมายเลข  4 หลัก


ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด สำหรับเบอร์กลางและเบอร์โทรสารยังคงเหมือนเดิม


ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552


หมายเลขโทรศัพท์ตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.