Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเลื่อนการดูผลการตรวจสอบข้อมูล จากวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง
เนื่องจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสอบสิทธิ
ทำให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ไม่สามารถประมวลผล ข้อมูล OPPP Individaul ได้ตามกำหนด
     ดังนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอเลื่อนการดูผลการตรวจสอบข้อมูล
จากวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2552
    จึงเรียนมาเพื่อทราบเละขออภัยมาในที่นี้


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.