Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิงบประมาณ 2551  
เนี้อหาข่าว 
  

เชิญผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,คลิกนิกเอกชน)กรุงเทพมหานครร่วมประชุม


ขอเชิญผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับหมายร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิงบประมาณ 2551


ที่ไม่ได้รับการอนุมัติในวันที่ 19 มิถุนายน  2552 เวลา 09.00 น  ณ ห้องนรากร ชั้น 14 อาคารจัสมินรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.