Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศรับขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 7 แห่งใหม่  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ดังนี้


1.โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีนครินทร์  ( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552)
2.โรงพยาบาลยันฮี ( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552)
3.โรงพยาบาลปิยะเวท ( ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2552 )
4.โรงพยาบาลวิภาราม ( ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2552 )
5.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ( ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2552 )
6.โรงพยาบาลพญาไท 2 ( ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2552 )
7.โรงพยาบาลพญาไท 3 ( ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2552 )


รายละเอียด  ตามไฟล์แนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.