Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น ทำการอัพเดทเวอร์ขั่นโปรแกรม HosptialOS Report  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น ทำการอัพเดทเวอร์ขั่นโปรแกรม HosptialOS Report
จากเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ให้เป็นเวอร์ชั่น nhso_rp_report8_050609_130109p
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://bkk3.nhso.go.th/reportupload    (สำหรับคลินิก) และ
http://bkk3.nhso.go.th/hcreportupload (สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข)
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 25มิถุนายน พศ. 2552 เป็นต้นไป


...............................................
หมายเหตุ  : โดยรหัสแตกไฟล์จะถูกส่งเข้าไปยัง E-mail ของศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น แต่ละหน่วยบริการเรียบร้อยแล้ว
หาก ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น ใดที่ไม่ได้รับรหัสในการแตกไฟล์ สามารถโทรสอบถามได้ที่
0-2962-2912-4
08-7112-0222


ให้ทำการอ่านคู่มือการติดตั้ง ก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง โดยคู่มือการติดตั้งจะแนบไปกับตัว
Patch Program 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.