Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2551 ของหน่วยบริการเอกชน  
เนี้อหาข่าว 
  การเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2551 ของหน่วยบริการเอกชน

แจ้งให้ โรงพยาบาล,สถานพยาบาลและคลินิกเอกชน


เสนอโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิปีงบประมาณ 2551


ภายในวันที่ 3 กรกฏาคม 2552รายละเอียดตามหนังสือที่ สปสช.42/ว.230  ลงวันที่ 30 มิ.ย.2552


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.