Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ทำการตอบแบบสำรวจ และส่งแบบสำรวจ  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ทำการตอบแบบสำรวจ และส่งแบบสำรวจ
ภายใน วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม พศ. 2552 โดยสามารถ
ดาวน์โหลด แบบสำรวจ ได้ที่
http://bkk3.nhso.go.th/reportupload
ชื่อไฟล์ : SiteProfile_clinic.rar


และส่งแบบสำรวจมาทาง


Fax. 0-2955-5645 ต่อ 39392


หรือ จ่าหน้าซอง ถึง


  คุณสาโรจน์ สามสี
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
  ชั้น 19 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
  เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
..................................................
หมายเหตุ...
    เมื่อส่งแล้วรบกวน E-mail แจ้งการส่งไปยัง
clinicsupport1@hotmail.com
เพื่อทางทีมจะได้ทำการตรวจสอบเอกสารครับผม

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.