Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการทุกแห่งร่วมประชุมด่วนที่สุด ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญหน่วยบริการทุกแห่งร่วมประชุมด่วนที่สุด ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2552
เรื่อง "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" (H1N1)
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง  ห้องประชุมดอนเมือง 1 - 2


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอเร่งรัดและขอให้หน่วยบริการให้ความสำคัญต่อการประชุครั้งนี้อย่างยิ่ง
เนื่องจากภาวะวิกฤตของโรคเพราะอาจมีผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ โปรแกรม   meeting system


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน
นางพอโฉม  บุญนาค
โทร.  0 962 2345 ต่อ 5551


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.