Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่นตอบแบบสอบถาม  
เนี้อหาข่าว 
  

                     แจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ทำการตอบแบบสำรวจ และส่งแบบสำรวจ ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2552


โดยสามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจ ได้ที่        http://bkk3.nhso.go.th/reportupload 


ชื่อไฟล์ : SiteProfile_clinic.rar


และส่งแบบสำรวจมาทาง     Fax.  0-2955-5645  ต่อ 39392


หรือ จ่าหน้าซอง ถึง


                      คุณสาโรจน์  สามสี
                      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
                      ชั้น 19 อาคาร จันมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
                      เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
                      ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


หมายเหตุ : เมื่อส่งแล้วรบกวน E-mail  แจ้งการส่งไปยัง clinicsupport1@hotmail.com  เพื่อทางทีมจะได้ทำการตรวจสอบเอกสารครับผม


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.