Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอขยายเวลาการส่งและตรวจสอบข้อมูลกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) งวดเดือนสิงหาคม 52  
เนี้อหาข่าว 
  
สปสช. กทม.ขอขยายเวลาการส่งและตรวจสอบข้อมูลกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) งวดเดือนสิงหาคม 2552

ในโปรแกรม OP Refer ดังนี้

1. หน่วยบริการที่ให้การรักษา(รับส่งต่อ)ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2552
2. หน่วยบริการประจำตรวจสอบข้อมูลได้ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2552
3. กำหนดการอนุมัติข้อมูลอัตโนมัติโดยโปรแกรม วันที่ 31 สิงหาคม 2552
หมายเหตุ งวดถัดไปให้ใช้กำหนดการเดิม

รายละเอียดในหนังสือ สปสช.42/ว.254 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 (ตามเอกสารแนบ)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.