Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุม ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 (H1N1)  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประกอบการประชุม ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 (H1N1)
เมื่อวันที่ 30 กค 52 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
1.payment ปี 53
2.ประเด็นการไม่ต่อสัญญา
3.ระบาดวิทยา
4.Practice Guideline Protocal ใช้ตามเล็มเขียวของกระทรวงสาธารณสุข (ที่แจก)


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.