Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในคลินิกการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น 1  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอส่งเอกสารแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในคลินิกการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ  เอช1 เอ็น 1 (กระทรวงสาธารณสุข วันที่  29 กรกฎาคม 2552)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.