Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อ (เพิ่มเติม) 7 แห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อ(เพิ่มเติม) 7 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยพื้นที่ใกล้เคียง  โดยรับกรณี รพ.ตติยภูมิ ไม่มีเตียงรับ หรือต้องรอคิวนานหรือกรณีที่ รพ.ทุติยภูมิ ประสาน รพ.ตติยภูมิ ในระบบเดิมแล้วไม่มีเตียงรับ ทั้งนี้สามารถรับผู้ป่วย กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.