Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือ บันทึกข้อมูลหน่วยบริการ (Hospital Profile) ผ่านระบบData center  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอให้หน่วยบริการประจำ และ/หรือหน่าวยบริการที่รับการส่งต่อพื้นที่กทม. ทุกแห่ง
โปรดบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ(Hospital Profile) ผ่านระบบData Center
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1  กันยายน 2552
กรณีพบปัญหาในการใช้งาน หรือการขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถติดต่อได้ที่ IT  Helpdesk 
โทร 02-141-4031 ถึง 34 หรือ 02-962-2345 ต่อ 5554
และสามารถดูแนวทางการบันทึกข้อมูลได้ที่ http:// bkk.nhso.go.th ตรงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
(ศบส.ที่บันทึกข้อมูล  เฉพาะศบส.16 ลุมพินี แห่งเดียวเท่านั้นเนื่องจากเป็นหน่วยบริการประจำ)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.