Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง สปสช เขต 13 ประชุมทำแผน นอกสถานที่ในวันที่ 17-18 กันยายน 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง
เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้ประชุมทำแผน นอกสถานที่ในวันที่ 17-18 กันยายน 2552
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทางโทรศัพท์มือถือ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.