Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งให้หน่วยบริการทำการดาวน์โหลด Patch อัพเดทเวอร์ชั่นโปรแกรม HospitalOS  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน คลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุข
 
เรื่อง อัพเดทเวอร์ชั่นโปรแกรม
 
      ให้ทำการดาวน์โหลด Patch อัพเดทเวอร์ชั่นโปรแกรม HospitalOS สำหรับปี 2553 ได้แล้ว
โดยก่อนการอัพเดท ให้ทำการ backup ฐานข้อมูล ก่อนการอัพเดทห้ามไม่ให้มีการใช้งานโปรแกรม
HospitalOS หากมีการใช้งาน ให้ทำการปิดโปรแกรมก่อนการอัพเดท 


สามารถดาวน์โหลด Patch ได้ที่ 


http://bkk.nhso.go.th/file/bkk19102009.zip


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.