Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช.เขต13กทม. ขอแจ้งแบบสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 ดังนี้


1.แบบสัญญา ใช้แบบสัญญานี้ทั้งหน่วยบริการประจำ / รับส่งต่อ / รับส่งต่อเฉพาะโรค ตามไฟล์แนบ


แบบสัญญานี้เผยแพร่เพื่อให้หน่วยบริการทุกแห่งอ่านให้เข้าใจก่อนมาทำสัญญาเท่านั้น โปรดอย่านำแบบสัญญานี้ให้ผู้มีอำนาจลงนามล่วงหน้า


ซึ่งเอกสารสัญญาฉบับใช้จริง ทางสปสช.จะเตรียมไว้ให้ในวันทำสัญญา


และเนื่องจากวันทำสัญญามีข้อจำกัดด้านเวลา ประกอบกับหน่วยบริการมีเป็นจำนวนมาก สปสช.จะไม่ชี้แจงเนื้อหาสัญญา จะชี้แจงเพียงการกรอก เอกสารต่างๆเท่านั้น เนื่องจากทางสปสช.ได้ชี้แจงรายละเอียดบริการต่างๆ การจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยบริการทุกแห่งได้ทราบผ่านการประชุม ต่างๆเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาสัญญาโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนวันทำสัญญา


2. ผนวกต่างๆ ตามไฟล์แนบ หน่วยบริการสามารถนำผนวกต่างๆให้ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคลล่วงหน้าได้ และนำมาแนบสัญญาใน วันทำสัญญา โดยแนบผนวกเฉพาะบริการที่หน่วยบริการได้ให้บริการจริง เช่น ppนอก,รับลงทะเบียนให้ประชาชน,เฉพาะโรค


หรือ จะมาลงนามผนวกในวันทำสัญญาได้


สอบถามเจ้าหน้าที่ ณัฐิญา,ฤทัยรัตน์ โทร 02-962-2345 ต่อ 5522


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.