Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิณหน่วยบริการปีงบ52และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณงบกองทุนฯปีงบ 53  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิณหน่วยบริการปีงบ52และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณงบกองทุนฯปีงบ 53


สำหรับหน่วยบริการ  วันที่ 20-21 ตุลาคม 2552


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.