Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้ง รพ.ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมคุณภาพ(HA)กับ สปสช.ให้แจ้งความประสงค์ผ่าน สปสช.เขต 13 กทม ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  
เนี้อหาข่าว 
  ตามที่ สปสช.ได้ชี้แจง งบกองทุนจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ ทางทีวีอินเตอร์เน็ต ในสันที่ 16 ตุลาคม 2552 นั้น
หากหน่วยบริการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับกิจกรรมคุณภาพ ของหน่วยบริการรับส่งต่  (รพ.)
ตามความพร้อมและระดับการพัฒนาคุณภาพ ปี 2553 ให้แจ้งความประสงค์ไปที่สำนักงานฯเขต 13 กรุงเทพมหานครได้
ไม่เกิน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 นี้เท่านั้น
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.