Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2552  
เนี้อหาข่าว 
  


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
สำหรับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง   ปีงบประมาณ 2553
ระหว่างวันที่ 2 – 3  พฤศจิกายน  2552 
โรมแรมทีเค พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดประกอบการประชุม

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.