Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับคลินิกและศบส. ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
สำหรับ   คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งและศูนย์บริการสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2553
 โรมแรมทีเค พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดประกอบการประชุม 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.