Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (OP Refer) สำหรับ คลินิกเอกชนวันที่ 6 ตุลาคม 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)  
และ อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในบัญชีเครือข่ายเดียวกัน  ปีงบประมาณ 2553
  รุ่นที่ 1 สำหรับ คลินิกเอกชน
ในวันที่  6  ตุลาคม 2552  ณ ห้อง Auditorium 
ชั้น 3   อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล  ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี


>>ดาวน์โหลด<<


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.