Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  วีดีโอประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรควันที่ 12-15 ตุลาคม 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

วีดีโอประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในวันที่ 12-15  ตุลาคม 2552  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  


>>คลิกดาวน์โหลด<<


 


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.