Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  วีดีโอสรุปผลการตรวจประเมินหน่วยบริการ และชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนฯ ปี53สำหรับ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่งวันที่ 20 ตุลาคม 2552  
เนี้อหาข่าว 
  


วีดีโอสรุปผลการตรวจประเมินหน่วยบริการ  ปีงบประมาณ 2552
และชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2553สำหรับ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล และคลินิกทุกแห่ง
ประชุมวันที่   20  ตุลาคม  2552ณ ห้องบอลลูมโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ต ถนนเชิดวุฒากาศ กรุงเทพ


>>ดาวน์โหลด<<


 


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.