Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 1 : โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
สำหรับหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร   ปีงบประมาณ 2553
รุ่นที่ 1  : โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง
ระหว่างวันที่ 2 – 3  พฤศจิกายน  2552 


โรมแรมทีเค พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด


>> วันที่  2 พฤศจิกายน  2552 <<


>> วันที่  3 พฤศจิกายน  2552 << 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.