Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข รุ่นที่ 2 : คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
สำหรับหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร   ปีงบประมาณ 2553
รุ่นที่ 2  :  คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง
ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน  2552
 
โรมแรมทีเค พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร>> คลิกดาวน์โหลด <<


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.