Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สัญญาให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฯ ปี๕๓  
เนี้อหาข่าว 
  

ตัวอย่างสัญญาให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของสถานบริการ
       และผนวก ๑ , ผนวก ๒


หมายเหตุ   สถานบริการไม่ต้องลงนามในตัวอย่างสัญญา โดยในวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๒ สำนักงานได้จัดเตรียมสัญญาไว้แล้ว  


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.